Zabudowa mieszkaniowo-usługowa
przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu
Rozbudowa
w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów
Osiedle Bursztynowe
w Kołobrzegu
Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego
w Pyrzycach
Zobacz nasze inwestycje

Najnowsza
Inwestycja

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażem podziemnym przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu

Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Kołobrzegu

współpracujemy