Oferta

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

DOŚWIADCZENIE WIEDZA

- wykonawstwo robót ogólnobudowlanych,
- przeprowadzanie oraz organizacja przetargów,
- organizacja procesu budowlanego wraz z udziałem w postępowaniach administracyjnych,
- nadzór i koordynacja robót budowlanych,
- kontrola jakości i kosztów,
- odbiory techniczne i urzędowe,
- badanie stanu prawnego nieruchomości,
- analiza rentowności inwestycji,
- analiza wykonalności techniczno-ekonomicznej inwestycji,
- ocena ryzyka operacyjnego,
- kosztorysowanie, planowanie budżetu i harmonogramów,
- prowadzenie inwestycji jako Inżynier Kontraktu FIDIC,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- przeprowadzanie badań i analiz technicznych wraz z doradztwem technicznym,
- obsługa rynku nieruchomości.