Inwestycje

W trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym "Biały Dom"

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujący się przy ulicy Bałtyckiej 4 w Kołobrzegu. Zabudowa wielorodzinna składająca się z 55 lokali mieszkalnych, 40 miejsc postojowych zlokalizowanych w części podziemnej i naziemnej budynku oraz 15 komórek lokatorskich. Planowany termin oddania budynku do użytkowania to III kwartał 2019 r.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu - II etap Osiedla Bursztynowego 2

Inwestycja polega na wykonaniu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 36 lokali mieszkalnych oraz 36 miejsc postojowych, zlokalizowanych w części podziemnej i naziemnej budynków. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.