Inwestycje

W trakcie realizacji

Budynek wielorodzinny zlokalizowany przy. ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu wraz z ukladem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą

Budynek jest pierwszym etapem osiedla "Przy Porcie". Zadanie polega na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej ilości 37 lokali mieszkalnych oraz 20 miejsc postojowych, zlokalizowanych w części podziemnej budynku, a także 22 miejsc postojowych zewnętrznych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2022roku.