Inwestycje

W trakcie realizacji

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażem podziemnym przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. W I Etapie wykonane zostaną części A1 oraz A2 tj. budynki mieszkalne wielorodzinne z 90 lokalami mieszkalnymi, 61 miejscami parkingowymi, 30 komórkami lokatorskimi oraz 3 lokalami usługowymi. Przewidywany termin zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to sierpień 2018. W II Etapie wykonana zostanie część B wraz z garażem podziemnym zawierająca 55 lokali mieszkalnych, 61 z ...

Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinny z 96 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ponad 3 700,00 m2. W obiekcie przewidziano również 73 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym