Inwestycje

W trakcie realizacji

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu - II etap Osiedla Bursztynowego 2

Inwestycja polega na wykonaniu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 36 lokali mieszkalnych oraz 36 miejsc postojowych, zlokalizowanych w części podziemnej i naziemnej budynków. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.