Inwestycje

W trakcie realizacji

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu - III etap Osiedla Bursztynowego 2

Inwestycja polega na wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej ilości 25 lokali mieszkalnych oraz 12 miejsc postojowych, zlokalizowanych w części podziemnej budynku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to II kwartał 2021roku.