Inwestycje

Zrealizowane

Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinny z 96 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ponad 3 700,00 m2. W obiekcie przewidziano również 73 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym

Budowa "Łącznika" budynku biurowego w Pyrzycach

Budowa polegała na wykonaniu 3 kondygnacyjnego budynku biurowego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami biurowymi. Powierzchnia użytkowa wykonanego budynku wynosi około 450 m2.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 2 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16B w Kołobrzegu – Etap IV

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z 55 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni blisko 2 100,00 m2. W obiekcie znajdują się również 34 miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu podziemnym

123...»