Referencje

Referencje

Bursztynowe etap III

Mając na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością możemy rekomendować firmę EUROSTAR Marek Pater wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym

Backer OBR Sp z 0.0.

Polecamy firmę Eurostar jako sprawdzonego partnera przy realizacji podobnych projektów. Kontrakt został oparty w oparciu o przepisy i zasady FIDIC, co dzięki dużej elastyczności i dynamice w działaniu firmy Eurostar, pozwoliło na wykonanie zaplanowanej inwestycji w założonym czasie i budżecie.

Referencje: PDF

MODRA Osiedle

W czasie trwania całej umowy firma "EUROSTAR" Marek Pater pokazała, że jest partnerem solidnym wykazującym się sprawnością organizacyjną oraz bardzo wysokimi kwalifikacjami. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością możemy rekomendować firmę "EUROSTAR" Marek Pater wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Referencje: PDF

Osiedle Bursztynowe

Wyjątkowe zaangażowanie i modelowa współpraca na linii Inwestor – Inżynier Kontraktu pozwala nam ocenić firmę jako podmiot o wysokiej sprawności organizacyjnej i technicznej, oferujący usługi, które cechują należytą staranność oraz terminowe wykonanie zleconego zakresu rzeczowego Umowy. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością możemy rekomendować firmę EUROSTAR Marek Pater wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Referencje: PDF

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Zamawiający bardzo wysoko ocenia Nadzór Inwestorski i rekomenduje firmę EUROSTAR wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Z umownego zakresu firma wywiązała się bez uwag. Mają na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością możemy rekomendować firmę EUROSTAR wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Referencje: PDF

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Zamawiający bardzo wysoko ocenia Nadzór Inwestorski i rekomenduje firmę EUROSTAR wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Z umownego zakresu firma wywiązała się bez uwag. Mają na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością możemy rekomendować firmę EUROSTAR wszystkim przyszłym Inwestorom i Zamawiającym.

Referencje: PDF

12»