Zrealizowane

Przebudowa i rozbudowa części produkcyjnej, magazynowej i biurowej Zakładu Grzałek Rurkowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej w Pyrzycach

Inwestor: Backer OBR Sp. z o.o. – spółka należąca do międzynarodowej grupy Backer

Termin: 01.05.2011 – 10.02.2013

« Powrót