Zrealizowane

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 2 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16B w Kołobrzegu – Etap IV

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z 55 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni blisko 2 100,00 m2. W obiekcie przewidziano również 34 miejsca parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym

Inwestor: Haga Partners Sp. z o.o. – spółka ze 100% kapitałem holenderskim

Termin: 01.04.2015 – 30.06.2016

« Powrót