Zrealizowane

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 1 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16A w Kołobrzegu – Etap III

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z 55 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni blisko 2 100,00 m2. W obiekcie przewidziano również 24 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym

Inwestor: Haga Partners Sp. z o.o. – spółka ze 100% kapitałem holenderskim

Termin: 01.06.2014 – 30.06.2015

« Powrót