Zrealizowane

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bandurskiego 96 w Szczecinie
Inwestor: Widok Sp. z o.o.
Termin: 01.11.2006 – 30.06.2011

« Powrót