Zrealizowane

"Łącznik" budynku biurowego Backer OBR w Pyrzycach

Budowa polegała na wykonaniu trzy kondygnacyjnego budynku biurowego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami biurowymi. Powierzchnia zrealizowanej inwestycji wynosi ok 450 m2.

 

Inwestor: Backer OBR Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.05.2016 - 31.01.2017

« Powrót