Zrealizowane

Zrealizowane

Rozbudowa antresoli technologicznej dla zasypywarek oraz budowa antresoli dla nawijarek w hali produkcyjnej Backer OBR w Pyrzycach

Inwestor: Backer OBR Sp. z o.o. – spółka należąca do międzynarodowej grupy Backer Termin: 01.10.2011 – 29.02.2012

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bandurskiego 96 w Szczecinie

Inwestor: Widok Sp. z o.o. Termin: 01.11.2006 – 30.06.2011

«...23456...»