Zrealizowane

Zrealizowane

Przebudowa i rozbudowa części produkcyjnej, magazynowej i biurowej Zakładu Grzałek Rurkowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej w Pyrzycach

  Inwestor: Backer OBR Sp. z o.o. – spółka należąca do międzynarodowej grupy Backer Termin: 01.05.2011 – 10.02.2013

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 4 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16D w Kołobrzegu – Etap II

Inwestor: Haga Partners Sp. z o.o. – spółka ze 100% kapitałem holenderskim Termin: 01.06.2013 – 30.06.2014

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 3 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16C w Kołobrzegu – Etap I

Inwestor: Haga Partners Sp. z o.o. – spółka ze 100% kapitałem holenderskim Termin: 01.05.2012 – 30.06.2013

«12345...»