Zrealizowane

Zrealizowane

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów

Inwestycja przewidywała rozbudowę i remont infrastruktury lotniskowej i portowej dla uzyskania wyższych jakości usług z zapewnieniem I kategorii operacji lotniczych, obsługującego przewozy lotnicze pasażerskie i towarowe, krajowe i międzynarodowe, średniego i krótkiego zasięgu na liniach o zróżnicowanym natężeniu ruchu, z ruchem lotnictwa ogólnego, sportowego i dyspozycyjnego oraz lotów czarterowych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym nr 1 zlokalizowany przy ul. Bałtyckiej 16A w Kołobrzegu – Etap III

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z 55 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni blisko 2 100,00 m2. W obiekcie przewidziano również 24 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym

Przebudowa i rozbudowa części produkcyjnej, magazynowej i biurowej Zakładu Grzałek Rurkowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej w Pyrzycach

  Inwestor: Backer OBR Sp. z o.o. – spółka należąca do międzynarodowej grupy Backer Termin: 01.05.2011 – 10.02.2013

«1234...»