Zrealizowane

Zrealizowane

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażem podziemnym przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu

Wykonany budynek jest kontynuacją (II etap Osiedla Bursztynowego III) inwestycji znajdującej się przy ulicy Bałtyckiej w Kołobrzegu. Zabudowa wielorodzinna z 55 lokalami mieszkalnymi, 61 miejscami postojowymi oraz 81 komórkami lokatorskimi.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażem podziemnym przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. W I Etapie wykonane zostały części A1 oraz A2 tj. budynki mieszkalne wielorodzinne z 90 lokalami mieszkalnymi, 61 miejscami parkingowymi, 30 komórkami lokatorskimi oraz 3 lokalami usługowymi.

Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinny z 96 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ponad 3 700,00 m2. W obiekcie przewidziano również 73 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym

«1234...»