W trakcie realizacji

Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (AB i CD) wraz z garażami podziemnymi, insfrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. Jest to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinny z 96 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ponad 3 700,00 m2. W obiekcie przewidziano również 73 miejsc parkingowych zlokalizowanych w garażu podziemnym.

Inwestor: Bursztynowe Sp. z o.o.

Termin: 13.06.2016 – 31.07.2017
« Powrót