W trakcie realizacji

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z garażem podziemnymprzy ul Bałtyckiej w Kołobrzegu

Inwestycja zlokalizowana jest w Kołobrzegu. W I Etapie wykonane zostaną części A1 oraz A2 tj. budynki mieszkalne wielorodzinne z 90 lokalami mieszkalnymi, 61 miejscami parkingowymi, 30 komórkami lokatorskimi oraz 3 lokalami usługowymi. Przewidywany termin zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to sierpień 2018. W II Etapie wykonana zostanie część B wraz z garażem podziemnym zawierająca 55 lokali mieszkalnych, 61 miejsc parkingowych oraz 81 komórek lokatorskich. Przewidywany termin zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do I kwartał 2019.

Inwestor: Bursztynowe Sp. z o.o.

Termin: 01.02.2017 – 31.03.2019

« Powrót